Hľadaný výraz: Jn 1,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

1

mail   print   facebook   twitter