Hľadaný výraz: Jn 7,10-13, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
10 Později, když jeho bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají. 11 Židovští představení už ho na slavnosti hledali. "Kde je?" vyptávali se. 12 V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" 13 Kvůli strachu z představených však o něm nikdo nemluvil otevřeně.

1

mail   print   facebook   twitter