Hľadaný výraz: Jn 7,10-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. 11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: „Kdeže je?“ 12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili: „Je dobrý;“ iní zasa: „Nie je, iba čo zvádza ľud.“ 13 Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.

1

mail   print   facebook   twitter