Hľadaný výraz: Jn 5,8-9, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
8 Vtedy mu riekol Ježiš: Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď! 9 A človek hneď ozdravel a vzal svoje ležisko a chodil. A bolo to v sobotu.

1

mail   print   facebook   twitter