Hľadaný výraz: Jn 5,8-9, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
8 ויאמר אליו ישוע קום שא את משכבך והתהלך׃ 9 וכרגע שב האיש לאיתנו וישא את משכבו ויתהלך והיום ההוא יום שבת היה׃

1

mail   print   facebook   twitter