Hľadaný výraz: Jn 4,1-3, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 A jako tedy poznal Pán, že počuli farizeovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a krstí než Ján 2 (hoci sám Ježiš nekrstil, ale jeho učeníci), 3 opustil Judsko a odišiel zase do Galilee.

1

mail   print   facebook   twitter