Hľadaný výraz: Jn 4,1-3, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
1 A jakž poznal Pán, že jsou slyšeli farizeové, že by Ježíš více učedlníků činil a křtil nežli Jan, 2 (Ačkoli Ježíš sám nekřtil, ale učedlníci jeho,) 3 Opustil Judstvo a odšel opět do Galilee.

1

mail   print   facebook   twitter