Hľadaný výraz: Jn 2,23-25, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
23 Keď bol v Jeruzaleme na slávnostiach veľkonočného baránka, mnohí uverili v Jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré činil. 24 Ale sám Ježiš sa im nezveril, lebo poznal všetkých 25 a nepotreboval, aby niekto hovoril o človekovi, pretože sám od seba vedel, čo bolo v človeku.

1

mail   print   facebook   twitter