Hľadaný výraz: Jn 2,23-25, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
23 Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. 24 Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; 25 nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.

1

mail   print   facebook   twitter