Hľadaný výraz: Jn 19,28-30, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
28 A potom vediac Ježiš, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal: Žíznim! 29 A stála tam nádoba, plná octu, a oni naplnili špongiu octom a obložiac yzopom podali jeho ústam. 30 A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je! A skloniac hlavu vydal ducha.

1

mail   print   facebook   twitter