Hľadaný výraz: Jn 19,17, Preklad: Rómsky, Počet výsledkov: 1
17 O Jesus ingerelas pesko trushul, ai areslo po tsan kai bushol shero, ai Zhidovisko mothonas Golgotha:

1

mail   print   facebook   twitter