Hľadaný výraz: Jn 19,17, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
17 A on niosąc krzyż swój, wyszedł na ono miejsce, które zwano trupich głów, a po żydowsku zowią je Golgota;

1

mail   print   facebook   twitter