Hľadaný výraz: Jn 16,5-15, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 "Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ‚Kam jdeš?' 6 Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. 7 Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám. 8 Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. 9 Hřích, že nevěří ve mne; 10 spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte; 11 a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. 12 Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. 13 Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí. 14 On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. 15 Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě.

1

mail   print   facebook   twitter