Hľadaný výraz: Jn 16,29-33, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
29 Jeho učedníci mu řekli: "Nyní mluvíš přímo a bez obrazů. 30 Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha." 31 Ježíš jim odpověděl: "Teď věříte? 32 Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. 33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

1

mail   print   facebook   twitter