Hľadaný výraz: Jn 16,23-28, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
23 A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Ameň, ameň vám hovorím, že všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám. 24 Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. 25 Toto som vám hovoril v podobenstvách, ale prijde hodina, keď vám už viacej nebudem hovoriť v podobenstvách, ale vám budem zjavne zvestovať o Otcovi. 26 Toho dňa budete prosiť v mojom mene, a nehovorím vám, že ja budem za vás žiadať Otca, 27 lebo sám Otec vás má rád, pretože ste vy mňa mali radi a uverili ste, že som ja vyšiel od Boha. 28 Vyšiel som od Otca, a prišiel som na svet, a zase opúšťam svet a idem k Otcovi.

1

mail   print   facebook   twitter