Hľadaný výraz: Jn 16,23-28, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
23 V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to. 24 Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná! 25 Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozprávať otvorene. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. 27 Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a znova opúšťam svet a idem k Otcovi.

1

mail   print   facebook   twitter