Hľadaný výraz: Jn 16,16-22, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
16 Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě znovu spatříte." 17 Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte' a: ‚Odcházím k Otci.' 18 Co tím myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." 19 Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: "Dohadujete se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte'? 20 Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. 21 Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. 22 I vy teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme.

1

mail   print   facebook   twitter