Hľadaný výraz: Jn 15,18-25, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
18 Jestližeť vás svět nenávidí, víte, žeť jest mne prve než vás v nenávisti měl. 19 Byste byli z světa, svět, což jest jeho, miloval by; že pak nejste z světa, ale já z světa vyvolil jsem vás, protož vás svět nenávidí. 20 Pamatujte na řeč mou, kterouž jsem já mluvil vám: Neníť služebník větší nežli pán jeho. Poněvadž se mně protivili, i vámť se protiviti budou; poněvadž jsou řeči mé šetřili, i vaší šetřiti budou. 21 Ale toto všecko učiní vám pro jméno mé; nebo neznají toho, jenž mne poslal. 22 Kdybych byl nepřišel a nemluvil jim, hříchu by neměli; ale nyní výmluvy nemají z hříchu svého. 23 Kdož mne nenávidí, i Otceť mého nenávidí. 24 Bych byl skutků nečinil mezi nimi, jichžto žádný jiný nečinil, hříchu by neměli; ale nyní jsou i viděli, i nenáviděli, i mne i Otce mého. 25 Ale musilo tak býti, aby se naplnila řeč, kteráž v Zákoně jejich napsána jest: Že v nenávisti měli mne bez příčiny.

1

mail   print   facebook   twitter