Hľadaný výraz: Jn 12,9-11, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
9 Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam, a prišli nie len pre Ježiša, ale tiež aby videli Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazara zabili, 11 pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša.

1

mail   print   facebook   twitter