Hľadaný výraz: Jn 12,9-11, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
9 Dowiedział się tedy lud wielki z Żydów, iż tam był, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale też aby Łazarza widzieli, którego był wzbudził od umarłych. 10 I radzili się przedniejsi kapłani, żeby i Łazarza zabili. 11 Bo wiele z Żydów dla niego odstępowali i wierzyli w Jezusa.

1

mail   print   facebook   twitter