Hľadaný výraz: Jn 12,9-11, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Tu sa dozvedel veľký zástup Židov, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, 11 pretože mnohí pre neho odchádzali od Židov a verili v Ježiša.

1

mail   print   facebook   twitter