Hľadaný výraz: Jn 12,9-11, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
9 Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. 10 Proto se velekněží uradili, že zabijí i Lazara; 11 neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.

1

mail   print   facebook   twitter