Hľadaný výraz: Jn 12,9-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, 11 lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

1

mail   print   facebook   twitter