Hľadaný výraz: Jn 12,27, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
27 "Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel.

1

mail   print   facebook   twitter