Hľadaný výraz: Jn 1,45, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

1

mail   print   facebook   twitter