Hľadaný výraz: Jn 1,42, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
42 Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný).

1

mail   print   facebook   twitter