Hľadaný výraz: Jn 1,42, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
42 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr)."

1

mail   print   facebook   twitter