Hľadaný výraz: Jn 1,40, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
40 Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.

1

mail   print   facebook   twitter