Hľadaný výraz: Jn 1,3-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. 5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

1

mail   print   facebook   twitter