Hľadaný výraz: Jer 50,44-46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
44 Hľa, vystupuje ako lev z nádhery Jordána na nivy trvalé! V okamihu ich odoženiem odtiaľ a ustanovím tam vyvolenca. Veď ktože je ako ja a kto ma vezme na zodpovednosť?! Kto je tým pastierom, čo obstojí predo mnou?!“ 45 Preto čujte rozhodnutie Pánovo, ktoré vyniesol nad Babylonom, a jeho úmysly, ktoré uvážil proti krajine Chaldejcov. Áno, odvlečú ich ako najmenšie z oviec, ich nivy sa zdesia nad nimi. 46 Od hrmotu: „Podmanený je Bábel!“ zem sa otrasie a krik počujú medzi národmi.

1

mail   print   facebook   twitter