Hľadaný výraz: Jer 50,41, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
41 Hľa, prichádza od severu ľud, veľký národ a mnohí králi, dvíhajú sa zo strání zeme!

1

mail   print   facebook   twitter