Hľadaný výraz: Jer 50,40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru a susedné mestá, hovorí Pán, nebude tam bývať nik, neusadí sa tam človiečik.

1

mail   print   facebook   twitter