Hľadaný výraz: Jer 50,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Meč na jeho vody, nech vyschnú! Lebo je to krajina modiel a strašidlami sa vychvaľujú.

1

mail   print   facebook   twitter