Hľadaný výraz: Jer 50,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Vystúp proti krajine Merataim a proti obyvateľom Pekodu, nivoč a pustoš ich, hovorí Pán, urob všetko, ako som ti rozkázal.“

1

mail   print   facebook   twitter