Hľadaný výraz: Jer 50,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Rozhláste medzi národmi, oznámte, (zdvihnite zástavu, oznámte), nebojte sa, povedzte: »Podmanený je Bábel, v hanbe je Bél, zrútil sa Merodach. V hanbe sú jeho sochy, zrútili sa jeho modly.«

1

mail   print   facebook   twitter