Hľadaný výraz: Jer 50,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Izrael však vrátim na jeho nivy: bude vypásať Karmel a Bášan; na vrchu Efraim a v Galaáde sa nasýti.

1

mail   print   facebook   twitter