Hľadaný výraz: Jer 50,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Izrael je rozohnané stádo, rozohnali ho levy: asýrsky kráľ ho hltal prvý a babylonský kráľ Nabuchodonozor mu na konci dolámal kosti.

1

mail   print   facebook   twitter