Hľadaný výraz: Jer 50,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Vyhubte z Babylonu rozsievačov aj tých, čo sa v čase žatvy chytajú kosáka. Pred mečom ničiacim každý sa obráti k vlastnému národu a každý pobeží do vlastnej krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter