Hľadaný výraz: Jer 50,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Pre Pánov hnev nebudú v ňom bývať, bude osamelý celý, každý, kto prejde popri Bábeli, zhrozí sa a zapískne nad jeho ranami.

1

mail   print   facebook   twitter