Hľadaný výraz: Jer 50,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slovo, ktoré prostredníctvom proroka Jeremiáša povedal Pán proti Babylonu, proti krajine Chaldejcov.

1

mail   print   facebook   twitter