Hľadaný výraz: Jer 27,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Na začiatku panovania júdskeho kráľa Joakima, syna Joziášovho, oznámil Pán Jeremiášovi tieto slová:

1

mail   print   facebook   twitter