Hľadaný výraz: Jer 2,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Toto hovorí Pán: „Akú neprávosť našli na mne vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa, išli za márnosťou a márnymi sa stali?

1

mail   print   facebook   twitter