Hľadaný výraz: Jer 2,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Tvoj zločin ťa stresce, skárajú ťa tvoje nevernosti. Nuž vedz a viď, aké je zlé a trpké, že si opustil Pána, svojho Boha, že si nemal bázeň predo mnou, hovorí Pán, Jahve zástupov.

1

mail   print   facebook   twitter