Hľadaný výraz: Jer 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 I prerokujem s nimi svoj spor pre všetku ich zlobu, že ma opustili, že okiadzali cudzích bohov a klaňali sa dielu svojich rúk.“

1

mail   print   facebook   twitter