Hľadaný výraz: Jer 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Pán sa ma pýtal po druhý raz toto: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím kypiaci hrniec a jeho ústie je od severu.“

1

mail   print   facebook   twitter