Hľadaný výraz: Jer 1,5, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa; skôr než si vyšiel z lona, posvätil som ťa; ustanovil som ťa za proroka pre pohanov.

1

mail   print   facebook   twitter