Hľadaný výraz: Jer 1,5, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 "Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem."

1

mail   print   facebook   twitter