Hľadaný výraz: Jer 1,15, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
15 "Hle, svolávám všechny kmeny severních království, praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města.

1

mail   print   facebook   twitter