Hľadaný výraz: Jer 1,13, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
13 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne po druhé povediac: Čo vidíš? A povedal som: Vidím hrniec, ktorý vrie, a ktorého predná strana je od severa.

1

mail   print   facebook   twitter