Hľadaný výraz: Jer 1,13, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
13 Slovo Hospodinovo stalo se ke mně podruhé: "Co vidíš?" Odpověděl jsem: "Vidím překypující hrnec obrácený sem od severu."

1

mail   print   facebook   twitter